Nauka

Nauka


Tematy DS:
1. Studia nad średniowieczną architekturą i urbanistyką Polski średniowiecznej.
Kierownik umowy: dr Klaudia Stala
2. Geneza i rozwój architektury i urbanistyki w Polsce na tle europejskim. Uniwersalizm a odrębność regionalna.
Kierownik umowy: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
3. Współczesna teoria ochrony przestrzennego dziedzictwa kulturowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego.
Kierownik umowy: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
4. Przestrzenne dziedzictwo kulturowe i jego miejsce we współczesnym świecie.
Kierownik umowy: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
5. Nowe kierunki, rozwiązania, technologie i materiały w praktyce ochrony przestrzeni dziedzictwa kulturowego.
Kierownik umowy: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
6. Studia z zakresu historii architektury i sztuki powszechnej.
Kierownik umowy: prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
7. Architektura współczesna w kontekście przestrzennego dziedzictwa kulturowego.
Kierownik umowy: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
8. Kierunki i tendencje w architekturze współczesnej.
Kierownik umowy: dr inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
9. Kulturotwórcza rola sztuki, estetyki architektonicznej i ewolucji myśli społeczno-filozoficznej w kształtowaniu materialnego dorobku cywilizacji.
Kierownik umowy: prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko


Publikacje:
***
ZABYTKI ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ZIEMI KRAKOWSKIEJ I ICH ROLA WE WSPÓŁCZESNYM ROZWOJU REGIONU
praca zbiorowa red. Andrzej Kadłuczka, Wyd. Politechniki Krakowskiej 1996
***
WADOWICE MIASTO JANA PAWŁA II
autorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, K. Kuśnierz, Wydawnictwo DjaF, Kraków 1997, tekst: polski, włoski, angielski, niemiecki
***
OCHRONA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY. ZARYS DOKTRYN I TEORII T. 1
autor: A. Kadłuczka, Wydawnictwo SKZ i IHAiKZ WAPK, Kraków 2000, wydanie 2 wznowione w 2001
***
ARCHITEKTURA KRAKOWA. DZIEJE, BADANIA, ODNOWA, Tom 1
redakcja naukowa Andrzej Kadłuczka, Czasopismo Techniczne, Z. 9-A/2003, Numer Specjalny, Wydawnictwo IHAiKZ WAPK, Kraków 2006
***
I FORUM ARCHITECTURAE POLONIAE MEDIEVALIS, materiały pokonferencyjne, praca zbiorowa pod redakcją K. Stali, Wyd. PK, Kraków 2007
***
FIRENZE E CRACOVIA, CITTA GEMELLATE IN EUROPA – UNA COMUNE EREMITA CULTURALE (FLORENCJA – KRAKÓW MIASTA PARTNERSKIE W EUROPIE, WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTURY)
red. naukowa: J. Jasieńko, A. Kadłuczka, E. Mandelli, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, tekst: polski, włoski, angielski
***
PODZIEMNE MUZEUM RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE (UNDERGROUND MUSEUM THE MAIN MARKET SQUARE IN KRAKOW)
autor: A. Kadłuczka, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, tekst: polski, angielski
***
SUKIENNICE W KRAKOWIE, RESTAURACJA I MODERNIZACJA (THE CLOTH HALL IN KRAKOW, RESTORATION AND MODERNIZATION)
autor: A. Kadłuczka, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, tekst: polski, angielski
***

Komentarze są wyłączone.